För mer information kontakta:

Ljungby Företagshus AB
Helsingborgsvägen 11
341 33 Ljungby
Tel 0372-887 60
Fax 0372-887 71
postmaster@ljungbyforetagshus.se

Olle Bolmelind
Ägare och vd
Tobias Carlsson
Fastighetsskötare
Torbjörn Axell
Administration