Vi har stora och rymliga lokaler:
Alla hyresgäster har del i de gemensamma utrymmena. Till en låg månadskostnad erbjuder vi morgon- och eftermiddagsfika.
Hos Ljungby Företagshus finns kontoret som passar ditt behov. Bredband för mail och Internet kan tillhandahållas genom oss.